Hållbarhet

EU-Ekologisk

Våra produkter är alla EU: s ekologiska och EU-Ekologisk logotype. Denna logotyp ger en sammanhängande visuell identitet för EU -producerade ekologiska produkter. Detta gör det lättare för dig som konsument att identifiera ekologiska produkter. Symbolen får endast användas på produkter som har certifierats som ekologiska av ett auktoriserat kontrollorgan. Det innebär att produkten uppfyller strikta villkor för hur de måste produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Logotypen kan endast användas på produkter som innehåller minst 95% ekologiska ingredienser och dessutom respekterar ytterligare strikta villkor för de återstående 5%. Samma ingrediens kan inte finnas i organisk och icke -organisk form

CO2 neutral

Vi arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck och har därför uteslutande el från förnybara energikällor samt klimatkompenserar därför får våra produkter bära  ”CO2 neutral symbolen” som är din garant för att varorna är producerade av en organisation som aktivt beräknar, minskar och kompenserar sin lokala och globala klimatpåverkan. Denna märkning endast erhållas genom seriösa klimatinsatser och kontrolleras och valideras av Vinçotte.

OMSORGSFULLT UTVALDA Förpackningar

Vårt kaffe kommer i en industriellt komposterbar kapsel som är gjord av biobaserade material, Lactic Acid Polymes. Vilket på Svenska är mjölksyra polymerer, dessa framställs av majs och potatis fibrer. Våra distributionskartonger är tillverkade av wellpapp som är FSC-certifierade. Konsumentförpackningen om 10-kapslar är PEFC-certifierade. Vi har reducerat materialet i förpackningen och tagit bort onödigt papper.

Lead the way forward. Follow your conscience.

Follow your taste